Hier staan wij voor!


Dit platform is ontstaan uit pure positieve bevlogenheid. Wij zetten ons in voor een duurzame samenleving.
Uitstoot van schadelijke stoffen moeten reduceren, elektrisch vervoer is de toekomst.
Wij zetten hiermee een stap in de juiste richting.

in contact komen

Heb je vragen, opmerkingen, of wil je gewoon snel bestellen?

visie


Uiteraard hopen wij dat het laden van de accu met duurzame energieopwekking gerealiseerd kan worden,
door middel van de toepassing van zonnepanelen voor de opwekking van elektrische energie.
Lokaal realiseren van elektrisch vervoer is voor ons belangrijk, en we hopen daar in de toekomst meer mee te kunnen doen.
Toekomstige uitbreiding van elektrische vervoersmiddelen wordt niet uitgesloten, evenmin als toekomstige uitbreiding van duurzame energieopwekking en of energiebehoud.
Wij werken daarom graag samen met diverse milieuorganisaties en de Provincie Fryslân.